En iddiali IB matematik IB/AP/SAT/ALEVEL matematik dersleri ücretsiz Etüdler
IB Matematik Dersleri

IB Math HL -SL - Studies dersleri
IB Math Internal assingments - Math Expolaration Destekleri

IB Math Options Deste?i
Discrete Maths, Sets and Groups - Series Differential Equations
Ayr?ca tek Cambridge- Oxford- Imperial -Standford-MIT gibi okul ba?vurular? i?in Further Maths HL-SL

SAT MATEMAT?K veya TYT - AYT matematik dersleri uyumlu olarak verilmektedir.
??renci diledi?inde 1 IB dersinden sonra IB ?gretmenin i?ledi?i dersten sonra
IB dersinde i?led?i konu
ile ilgili IB problemleri ??zme etüdü-
veya SAT math veya AYT-TYT etüdünü de alabilir.
B?ylelikle IB matematik ?al??arak ayn? anda SAT MAth veya AYT-TYT matematik derslerine ?al??abilir.


Deneme Ba?lan??c Tercih Edilen Kesin ??züm
1/4 Ders 3 Ders 10 Ders 15 Ders
<1 Saat 6 Saat 20 Saat 30 Saat
ücretsiz 700 TL 2100 TL 3000 TL
Tüm dersler i?in ücret iadesi mevcuttur

Bizde Matematik dersleri iki saat olup 1-1 dir.
Ayr?ca tüm derslerden sonra etüd IB tekrar IB math soru ??zme etüdleri. Veya 1 er saat ücretsiz SAT math -1-saat AYT ve TYT etüdlerimizde mevcuttur.

ETüDLER?M?Z de 1-1 ders ?eklinde olup 1- 2 saat aras?nda de?i?ir. ücretsizdir..
Exams / S?navlar/ Documents-Kaynaklar

ALL - Testleri

Matematik-Test Adi:IB-2009-P1-Math-HL IB-2009-P1-Math-HL

Matematik-Test Adi:IB-2009-P2-Math-HL IB-2009-P2-Math-HL

Matematik-Test Adi:IB-2009-P1-TZ1-HL-MATH IB-2009-P1-TZ1-HL-MATH

Matematik-Test Adi:IB-2009-P1-TZ2-Math-HL IB-2009-P1-TZ2-Math-HL

Matematik-Test Adi:IB-2009-P2-TZ1-Math-HL IB-2009-P2-TZ1-Math-HL

Matematik-Test Adi:IB-2009-P2-TZ2-Math-HL IB-2009-P2-TZ2-Math-HL

Matematik-Test Adi:IB-2008-P1-Nov-Math-HL IB-2008-P1-Nov-Math-HL

Matematik-Test Adi:IB-2008-P2-Nov-Math-HL IB-2008-P2-Nov-Math-HL

Matematik-Test Adi:IB-2008-P3-Nov-Math-HL-Discrete IB-2008-P3-Nov-Math-HL-Discrete